BAT/BEP

  Հայաստանի Հանրապետությունը 2003թ. հոկտեմբերի 22-ին վավերացրել է «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիան՝ ստանձնելով մի շարք պարտավորություններ: Կոնվենցիայի դրույթների համաձայն Հայաստանը պարտավոր է աջակցել առկա լավագույն տեխնոլոգիայի կամ բնապահպանական իմաստով լավագույն գործունեության մեթոդաբանության կիրառմանը (BAT/BEP)` բաց այրումը կանխարգելելու նպատակով:
ՀՀ բնապահպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի արդյունաբերության զարգացման կազմակերպության (UNIDO) կողմից համատեղ՝ Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվում է «Առկա լավագույն տեխնոլոգիայի կամ բնապահպանական իմաստով լավագույն տնտեսական գործունեության (BAT/BEP) մեթոդաբանության կիրառումը` բաց այրման արտանետումների աղբյուրներից կայուն օրգանական աղտոտիչների (ԿՕԱ) ոչ կանխամտածված նվազեցման համար» ծրագիրը, որը նպատակաուղղված է բաց այրման աղբյուրներից դիօքսինների և ֆուրանների արտանետումների կրճատմանը:

Ծրագրի շրջանակներում իրականացնել են հետևյալ միջոցառումները.

02.09.2015թ.     Տեղի է ունեցել վտանգավոր նյութերի և թափոնների կանոնակարգմանն ուղղված ծրագրի ներածական աշխատաժողով

21-22.06.2016թ. Պետք է կիրառել առկա լավագույն տեխնոլոգիաները կամ բնապահպանական լավագույն գործունեության մեթոդաբանությունը` բաց այրումը կանխարգելելու նպատակով