AM RU EN

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԴԻՏԱՑԱՆՑ

                                                           

Արաքս գետ

Ախուրյան գետի ավազան


Աղստև գետի ավազան


Հրազդան գետի ավազան


Կուր գետի ավազան


Մեծամոր գետի ավազան


Քասախ գետի ավազան

Մեղրի գետի ավազան


Որոտան գետի ավազան


Վեդի գետի ավազան


Ողջի գետի ավազան


Ազատ գետի ավազան

Արփա գետի ավազան

Դեբեդ գետի ավազան

Սևանա լճի ջրհավաք ավազան