AM RU EN

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Մթնոլորտային օդում որոշվող ցուցանիշների ցանկ

Ավտոմատ եղանակով Ոչ ավտոմատ եղանակով
Շուրջօրյա ակտիվ (24 ժամյա) նմուշառման եղանակ Պասիվ նմուշառման եղանակով
 1. Ածխածնի մոնօքսիդ  1. Փոշի  1. Ծծմբի երկօքսիդ
 2. Ծծմբի երկօքսիդ  2. Փոշու մեջ գտնվող մետաղներ, տարրեր, անիոններ  2. Ազոտի երկօքսիդ
 3. Ազոտի օքսիդներ (մոնօքսիդ, երկօքսիդ, օքսիդների գումար)  3. Ծծմբի երկօքսիդ  
 4. Գետնամերձ օզոն  4. Ազոտի երկօքսիդ  
   5. Գետնամերձ օզոն  


Մակերևութային ջրերում որոշվող ցուցանիշների ցանկ

 1. Ջերմաստիճան
 2. Գույն
 3. Հոտ
 4. Թափանցելիություն
 5. Կախված մասնիկներ
 6. Էլեկտրահաղորդականություն
 7. Լուծված թթվածին
 8. Թթվածնի քիմիական պահանջ
 9. Թթվածնի հնգօրյա կենսաքիմիական
  պահանջ
 10. Ջրածնային ցուցիչ
 11. Ընդհանուր լուծված աղեր (ԸԼԱ)
 12. Կոշտություն
 13. Հիդրոկարբոնատ իոն
 14. Սուլֆատներ
 15. Քլորիդ իոն
 16. Ֆտորիդ իոն
 17. Ֆոսֆատ իոն
 18. Ընդհանուր ֆոսֆոր
 19. Նիտրատ իոն
 20. Նիտրիտ իոն
 21. Ամոնիում իոն
 22. Սիլիկատ իոն
 23. Կալիում
 1. Նատրիում
 2. Կալցիում
 3. Մագնեզիում
 4. Լիթիում
 5. Երկաթ
 6. Մանգան
 7. Ալյումին
 8. Պղինձ
 9. Քրոմ
 10. Ցինկ
 11. Կոբալտ
 12. Մոլիբդեն
 13. Կադիում
 14. Կապար
 15. Վանադիում
 16. Նիկել
 17. Սելեն
 18. Արսեն
 19. Բարիում
 20. Բերիլիում
 21. Բոր
 22. Ծարիր
 23. Անագ
 24. Նավթային ածխաջրածիններ


Ստորերկրյա ջրերում որոշվող ցուցանիշների ցանկ

 1. Գույն
 2. Հոտ
 3. Ջրածնային ցուցիչ
 4. Ընդհանուր լուծված աղեր (ԸԼԱ)
 5. Ընդհանուր կոշտություն
 6. Չոր մնացորդ
 7. Կախյալ նյութեր (ԿՆ)
 8. Նիտրատ իոն
 9. Նիտրիտ իոն
 10. Սուլֆատ իոն
 11. Քլորիդ իոն
 12. Ամոնիում իոն
 13. Հիդրոկարբոնատ իոն
 14. Լիթիում
 15. Բերիլիում
 16. Բոր
 17. Նատրիում
 18. Մագնեզիում
 19. Ալյումին
 20. Կալիում
 1. Կալցիում
 2. Տիտան
 3. Վանադիում
 4. Քրոմ
 5. Երկաթ
 6. Մանգան
 7. Կոբալտ
 8. Նիկել
 9. Պղինձ
 10. Ցինկ
 11. Արսեն
 12. Սելեն
 13. Ստրոնցիում
 14. Մոլիբդեն
 15. Կադմիում
 16. Ֆոսֆոր
 17. Անագ
 18. Ծարիր
 19. Բարիում
 20. Կապար


Տեղումներում որոշվող ցուցանիշների ցանկ

 1. Ջրածնային ցուցիչ
 2. Նիտրատ իոն
 3. Սուլֆատ իոն
 4. Քլորիդ իոն
 5. Ամոնիում իոն
 6. Ֆտորիդ իոն
 7. Էլեկտրահաղորդականություն
 8. Լիթիում
 9. Բերիլիում
 10. Բոր
 11. Նատրիում
 12. Մագնեզիում
 13. Ալյումին
 14. Կալիում
 15. Կալցիում
 16. Տիտան
 17. Վանադիում
 18. Քրոմ
 1. Երկաթ
 2. Մանգան
 3. Կոբալտ
 4. Նիկել
 5. Պղինձ
 6. Ցինկ
 7. Արսեն
 8. Սելեն
 9. Ստրոնցիում
 10. Մոլիբդեն
 11. Կադմիում
 12. Ֆոսֆոր
 13. Անագ
 14. Ծարիր
 15. Բարիում
 16. Կապար
 17. Բիսմութ