‹‹Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն ›› ՊՈԱԿ


տնօրենի Ժ/պ.` Լևոն Ազիզյան

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Չարենցի 46
Հեռախոս՝  (+374 10) 55-47-32
էլ.հասցե`   hmc@env.am
Վեբ կայք՝  www.armmonitoring.am
                http://forest-monitoring.am