AM RU EN

ԵՂԱՆԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Հոկտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Սեպտեմբեր ամսվա  կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

Օգոստոս ամսվա   կլիմայական բնութագրերը  և ամսվա եղանակի կանխատեսումը (2020թ.)

 

Հիդրոօդերևութաբանական պայմանները ՀՀ-ում (2020թ.) / շաբաթական տեղեկատվություն
 


 

 
05-11.10_2020թ.
 
28.09-04.10_2020թ.
 
21-27.09_2020թ.
 
14.09-20.09_2020թ.
 
07-13.09_2020թ.
 
31_08-06_09_2020թ.
 
17-23.08.2020թ.
 
10-16.08.2020թ.
 
03-09.08.2020թ.
 
27.07-02.08.2020թ.
 
20-26.07.2020թ.
 
12-19.07.2020թ.
 
 06-12.07.2020թ.
 
29.06-05.07.2020թ.
 
22-28.06.2020թ.
 
15-21.06.2020թ.
 
08-14.06.2020թ.
 
01-07.06.2020թ.