AM RU EN

ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

Հիդրոլոգիական տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ ստորև տեղադրված օրացույցի համապատասխան հղումով.

2023թ., Չորրորդ եռամսյակ

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

            1     1 2 3 4 5         1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30       25 26 27 28 29 30 31
30 31                                      

2023թ., Երրորդ եռամսյակ

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

          1 2   1 2 3 4 5 6         1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31       25 26 27 28 29 30  
31                                        

2023թ., Երկրորդ եռամսյակ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

          1 2                     1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29 30    
              29 30 31                      

2023թ., Առաջին եռամսյակ

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

            1     1 2 3 4 5     1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28           27 28 29 30 31    
30 31                                      


ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ, 2022թ.