http://armmonitoring.am/images/emic_am.gif

AM RU EN

ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

 

ՍևԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ

2021 թվական

հունվար

2020 թվական

տարեկան              նոյեմբեր               հուլիս               հունիս               ապրիլ

 

Հիդրոլոգիական տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ
ստորև տեղադրված օրացույցի համապատասխան հղումով.

2021թ., Առաջին եռամսյակ

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

 
 
    1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31               29 30 31        

 

2020թ., Չորրորդ եռամսյակ

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

 
 
  1 2 3 4             1   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31      
              30                          

2020թ., Երրորդ եռամսյակ

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

 
 
4
5
          1 2   1 2 3 4 5 6
11
12
8
9
10
11
12
13
18
19
10
15
16
19
20
25
26
22
23
21
24 25 26 27
30 31     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30        
              31