AM RU EN

ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հիդրոլոգիական տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ ստորև տեղադրված օրացույցի համապատասխան հղումով.

2024թ., Երկրորդ եռամսյակ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

                                      1 2
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 10  11 12 13 14 15 16
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 17 18 19 20 21 22 23
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 24 25 26 27 28 29 30
29 30           27 28 29 30 31                  

2024թ., Առաջին եռամսյակ

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

                    1 2 3 4         1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
8 9 10 11 12 13 14 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
15 16 17 18 19 20 21 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
22 23 24 25 26 27 28 26 27 28 29       25 26 27 28 29 30 31
29 30 31                                    


ՀԻԴՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՐԽԻՎ

Քասախ-Աշտարակ հիդրոլոգիական դիտակետի տվյալները