AM RU EN

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԻ ՈՐԱԿԸ

Սևանա լճի ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 27-ի 75-Ն որոշման։ Գնահատման համակարգը ջրի որակի յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար տարբերակում է կարգավիճակի հինգ դաս` «գերազանց» (1-ին դաս), «լավ» (2-րդ դաս), «միջակ» (3-րդ դաս), «անբավարար» (4-րդ դաս) և «վատ» (5-րդ դաս): Ջրի որակի ընդհանրական գնահատականը ձևավորվում է վատագույն որակ ցուցաբերող ցուցանիշի դասով:
Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները 2024 թվականի մայիսին.

 

Սևանա լճի ջրի որակի մոնիթորինգի արդյունքները 2024 թվականի մայիսին