AM RU EN

ԹԱՓՈՆՆԵՐ

      Կազմակերպությունների գործունեությունից առաջացած թափոնների վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրություն

Թափոնների պետական կադաստրի ստեղծման և վարման միջոցառումներին ի աջակցություն, կատարվել է ՀՀ տարածքում 2020 թվականին առաջացած թափոնների վերաբերյալ կազմակերպությունների կողմից ներկայացված վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների ուսումնասիրում և վերլուծություն: 2020 թվականին հաշվետվություն ներկայացրած ձեռնարկությունների թիվը կազմում է 1244 ձեռնարկություն, որոնցից 1038-ը՝ մարզերում, 206-ը՝ Երևան քաղաքում: Երևան քաղաքում 206 հաշվետվություն ներկայացրած ձեռնարկություններից 107-ը (52.4%) կազմում են արդյունաբերական ձեռնարկությունները (քիմիական արդյունաբերություն` 2%, հանքարդյունաբերություն` 1.5%, մեքենաշինություն, մետաղամշակում, էլեկտրատեխնիկական սարքաշինություն` 9.3%, շինանյութերի արտադրություն` 13.7%, սննդի արդյունաբերություն և գյուղատնտեսություն` 12.7%, փայտամշակման արդյունաբերություն` 1.5%, թեթև արդյունաբերություն` 3.9%, վառելիքաէներգետիկ արդյունաբերություն` 3.9%, այլ ճյուղեր` 3.9%), իսկ 97-ը (47.6%) կազմում են սպասարկման ոլորտի կազմակերպությունները (առևտրի կենտրոններ, շուկաներ` 2.9%, բժշկական հաստատություններ` 39.2%, տրանսպորտ` 2.5%, կապ` 1%, հյուրանոցներ` 1%, տպարաններ` 0.5%, ուսումնական հաստատություններ` 0.5%):
Վտանգավորության 1-ին և 2-րդ դասի թափոններ գոյացել են քիմիական արդյունաբերության, հանքարդյունաբերության, մեքենաշինության, շինանյութերի արտադրության, վառելիքաէներգետիկ, գյուղատնտեսության և սննդի արդյունաբերության ոլորտներում, ինչպես նաև առևտրի կենտրոնների, շուկաների, տոնավաճառների, բժշկական հաստատությունների, տրանսպորտի, հյուրանոցների, ռեստորանների սպասարկման ոլորտներում: