AM RU EN

ՀՈՂԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

Հողային ծածկույթի աղտոտման աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ՝
•    մետաղաձուլական գործարանները
•    արդյունաբերական  և կենցաղային թափոնները
•    գյուղատնտեսությունը
•    տրանսպորտը
Մարդու գործունեության արդյունքում միջավայր թափանցած ծանր մետաղների մեծ մասը կուտակվում է հողում: Այնուհետև դրանց մի մասը անցնելով ջրային միջավայր, կլանվում է բույսերի կողմից և հայտնվում սննդային շղթայում: Հողի արդյունաբերական աղտոտման հիմնական աղբյուրներն են մետաղաձուլական գործարանների և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները: Նման աղտոտումները կարող են առաջացնել հողի աղտոտվածություն ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, արսեն, կապար, մոլիբդեն, մանգան, նիկել, կադմիում, քրոմ և այլն) և ցիանական միացություններով:
2020 թվականի 3-րդ եռամսյակում հողային ծածկույթի դիտարկումներն իրականացվել են Գեղարոտ, Քասախ, Մեծամոր, Չիչխան, Ձորագետ, Ջուխտակ, Շնող, Սևաբերդ, Վեդի, Արփա, Դարբ, Որոտան գետերի, Ապարանի ջրամբարի հարակից տարածքներում՝ նշված գետերում ծանր մետաղների ազդեցությունը գնահատելու նպատակով: Հողերի նմուշներում որոշված որոշ մետաղների կոնցենտրացիաները ներկայացված են գրաֆիկների տեսքով.

Նմուշներ են վերցվել նաև Սոթքի, Փխրուտի, Ողջիի, Դաստակերտի և Նազիկի փակված պոչամբարներից, Հանքավանի, Կապանի, Տանձուտի, Ազատեկի, Գլաձորի, Զանգակատան, Ֆիոլետովոյի, Հագվիի և Մադանի արտադրական լցակույտերից: Հողերի նմուշներում որոշված որոշ մետաղների կոնցենտրացիաները ներկայացված են գրաֆիկների տեսքով.