AM RU EN

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիան հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, որոնք բոլոր պահանջներով համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին:  Կենտրոնի լաբորատորիան, միջազգային գնահատմամբ, ընդգրկված է տարբեր երկրների լավագույն 200 քիմիական լաբորատորիաներից առաջին 30-ի շարքում: 

Լաբորատորիային Սլովակիայի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի կողմից տրվել են միջազգային հավաստագրեր
Պարբերաբար իրականացվում են ինչպես սարքավորումների միջազգային հավատարմագրված լաբորատորիաների հետ միջլաբորատոր ստուգումներ, այնպես էլ մասնագետների վերապատրատման դասընթացներ:

Փորձարկման լաբորատորիայում հետազոտվում են․

 • Մակերևութային և ստորգետնյա ջրեր, հանքային ջրեր,
 • Կեղտաջրեր (արդյունաբերական և այլ կեղտաջրեր),
 • Մաքրված և չմաքրված հոսքաջրեր, 
 • Մթնոլորտային տեղումներ,
 • Պինդ նմուշ (հող, տիղմ և կենսաթափոններ)
 • Մթնոլորտային օդ 

Փորձարկումները կատարվում են որակը, բաղադրությունը և մաքրությունը ստուգելու նպատակով:

Ի՞նչ փորձարկումներ են կատարվում ջրի նմուշներում

 • Թթվածնային պայմաններ (լուծված թթվածին, թթվածնի կեսաքիմիական 5-օրյա և քիմիական պահանջարկ)
 • Հանքայնացում (էլեկտրահաղորդականություն/հանքայնացում)
 • Սնուցող նյութեր (ամոնիում, նիտրիտ, ֆոսֆատ, սիլիկատ իոններ)
 • Հիմնական անիոններ (սուլֆատ իոն, քլորիդ իոն, նիտրատ իոն)
 • Մետաղներ և տարրեր
 • Օրգանական աղտոտիչներ
 • Հիդրոկենսաբանական ցուցանիշներ։

Ի՞նչ փորձարկումներ են կատարվում հողի նմուշներում

 • Մետաղներ և տարրեր (ընդհանուր և կենսահասանելի)
 • pH, կոնդուկտիվություն, աղայնություն
 • Կնսահասանելի անիոնային կազմ (քլորիդ, նիտրատ, սուլֆատ և ֆոսֆատ իոններ)

Ի՞նչ փորձարկումներ են կատարվում այլ պինդ նմուշներում

 • Մետաղներ և տարրեր

Ի՞նչ փորձարկումներ են կատարվում օդի նմուշներում

 • Ծծմբի երկօքսիդ
 • Ազոտի երկօքսիդ

Ի՞նչ սարքավորումներ են կիրառվում․

 • Ինդուկտիվ (զուգակցված) կապված պլազմայով մասս-սպեկտրոմետր
 • Իոնային քրոմատոգրաֆներ
 • Սպեկտրոֆոտոմետրեր
 • Գազային քրոմատոգրաֆներ
 • Բազմապարամետր չափման սարքեր
 • XRF անալիզատոր

Լաբորատոր փորձարկումներն իրականացվում են միջազգային ստանդարտ մեթոդների համաձայն:
Լաբորատորիան պարբերաբար մասնակցում է միջազգային միջլաբորատոր ստուգաճշտման` գրանցելով բարձր ճշգրտություն և ստանում այն հավաստող վկայագրեր:

Լաբորատոր փորձարկումների ցանկը։

Մանրամասների համար զանգահարել՝

 • +374 010 24 20 50