AM RU EN

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի (ՀՄԿ ՊՈԱԿ) լաբորատորիաները հագեցված են նորագույն սարքավորումներով, բոլոր պահանջներով համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին:  Կենտրոնի լաբորատորիաները, միջազգային գնահատմամբ, ընդգրկված են տարբեր երկրների լավագույն 200 քիմիական լաբորատորիաներից առաջին 30-ի շարքում: Ներկայումս կենտրոնը ավարտին է հասցրել հողի, նստվածքագոյացումների որակի և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ մեթոդականների մշակումն ու լիովին պատրաստ է նման աշխատանքների:

ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորոտորիան իրականացնում է `

  • մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, կեղտաջրերի ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ,
  • հողերի աղտոտվածության ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ,
  • մթնոլորտային օդի ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ։

Լաբորատոր փորձարկումների ցանկը`  

ՀՄԿ ՊՈԱԿ-ի մակերևութային ջրերի քիմիական լաբորատորիային Սլովակիայի ջրերի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի կողմից տրված են միջազգային հավաստագրեր։

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հարցերի և տեղեկությունների համար դիմել «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիա`
Հասցե՝  ք.Երևան, Պարույր Սևակի փողոց 5/2
հեռ.  /010/ 242050


2020 թվականի հունվարի 31-ին լաբորատորիան  ավելի արդիանականացված և վերազինված վերաբացվել է (նկարներ