Լաբորատորիա

<<Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի լաբորատորիաները հագեցված են նորագույն սարքավորումներով, բոլոր պահանջներով համապատասխանում են միջազգային ստանդարտներին:  Կենտրոնի լաբորատորիաները, միջազգային գնահատմամբ, ընդգրկված են տարբեր երկրների լավագույն 200 քիմիական լաբորատորիաներից առաջին 30-ի շարքում: Ներկայումս կենտրոնը ավարտին է հասցրել հողի, նստվածքագոյացումների որակի և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի իրականացման համար անհրաժեշտ մեթոդականների մշակումն ու լիովին պատրաստ է նման աշխատանքների:

ՇՄՄՏԿ ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորոտորիան իրականացնում է `

  • մակերևութային և ստորերկրյա ջրերի, կեղտաջրերի ընդհանուր ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ,
  • հողերի աղտոտվածության ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ,
  • մթնոլորտային օդի ֆիզիկաքիմիական փորձարկումներ։

Լաբորատոր փորձարկումների ցանկը

ՊՈԱԿ-ի մակերևութային ջրերի քիմիական լաբորատորիային Սլովակիայի ջրերի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի կողմից տրված են միջազգային հավաստագրեր։

Կոնտակտային տվյալներ՝
Հարցերի և տեղեկությունների համար դիմել «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիա`
Հասցե՝  ք.Երևան, Կոմիտաս 29
հեռ.  /010/-27-20-07