AM RU EN

Կենտրոնական լաբորատորիայի տեխնիկական սարքավորումները

Ինդուկտիվ կապված պլազմայով մասս-սպեկտրոմետր որոշում է մետաղների և ոչ մետաղների կազմը
Ինդուկտիվ (զուգակցված) կապված պլազմայով մասս-սպեկտրոմետր (ICP-MS, ELAN 9000, PerkiElmer) – որոշում է մակերևութային (գետեր, լճեր, ջրամբարներ) և ստորերկրյա (քաղցրահամ և հանքային) ջրերում, մթնոլորտային օդում (փոշու մեջ, տեղումներ), հողերում և հատակային նստվածքներում մետաղների և ոչ մետաղների կազմը՝ արագ, ճշգրիտ և շատ ցածր կոնցենտրացիաները:
Սարքի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել նշված հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=I30iXNyz_mI, իսկ աշխատանքի սկզբունքը՝ այս հղումով՝ https://https://www.youtube.com/watch?app
Մեթոդը՝ ISO 17294-2:
Իոնային քրոմատոգրաֆներ

Իոնային քրոմատոգրաֆներ որոշում է անիոնային և կատիոնային կազմը մակերևութային և ստորերկրյա ջրերում, ինչպես նաև մթնոլորտային օդում և տեղումներում:
Սարքի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել նշված հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=I30iXNyz_mI

Սպեկտրոֆոտոմետրեր
Սպեկտրոֆոտոմետրեր - Spectrometers (UV/VIS); (Analytik jena Specord 205, Specord 210 plus, Specord 250 plus analytik jena, PerkinElmer Lambda 35 and Shimadzu uv1650pc-Spectrometers)– Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերում՝ Կենսածին նյութերի որոշում, մթնոլորտային օդում՝ գետնամերձ օզոնի, ազոտի և ծծմբի երկօքսիդների որոշում, մթնոլորտային տեղումներում՝ նաև ամոնիում իոնի որոշում:
Սարքի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել նշված հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=9mI0eUetW8Y&t=301s
 
TOC անալիզատոր
TOC անալիզատոր` TOC analyser (Elementary 1000 vario TOC /TNb cube) – որոշում է ջրերում ընդհանուր օրգանական ածխածին (TOC), ընդհանուր անօրգանական ածխածին (TIC), ընդհանուր ածխածին (TC) և ընդհանուր կապված ազոտ (TNb):
Սարքի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել նշված հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=5hflJGBXJqo:

Մեթոդը՝ ISO 17294-2:
Գազային քրոմատոգրաֆներ


Գազային քրոմատոգրաֆներ՝ տարբեր դետեկտորներով - (GC-FID, Clarus 400 PerkinElmer, GC-MS 7890A/5975C Agilent, GC-MS QP 2010 SE, Shimadzu) – որոշում է ջրերում, հողերում, պինդ թափոններում օրգանական միացությունները:

Սարքի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել նշված հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=PV4NYBUaUrQ: 

Դաշտային բազմապարամետր սարքեր

Դաշտային բազմապարամետր սարքեր (YSI EXO2, YSI ProDSS) - մակերևութային և ստորերկրա ջրերում in-situ հետազոտություն: Չափվող պարամետրերն են՝ ջրի ջերմաստիճան, լուծված թթվածին, թթվածնի հագեցվածություն, ջրածնային ցուցիչ, ընդհանուր լուծված աղեր, տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն, աղայնություն, պղտորություն, խորություն, քլորոֆիլ ալֆա և ընդհանուր օրգանական նյութեր:
Սարքերի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել հետևյալ հղումներով՝

  1. (YSI Exo2) https://www.youtube.com/watch?v=ltT8U_bIV8s
  2. (YSI ProDSS) https://www.youtube.com/watch?v=5IAGHC-1Fto:
Բատոմետր

Բատոմետր 100մ լարով, որը կիրառվում է տարբեր խորություններից, օրինակ՝ Սևանա լճից, ջրի նմուշառման համար:

Սեկկի սկավառակը` թափանցելիության որոշման համար

Սարքի նկարագրությունը և աշխատանքի սկզբունքը կարող եք տեսնել այս հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=zOTi30YcZzM
Մանրադիտակներ (SZM-2)՝ հիդրոկենսաբանական վերլուծություն

XRF անալիզատոր (Olympus)՝ հողի աղտոտվածության որոշում: Սարքի նկարագրությությունը կարող եք տեսնել նշված հղումներով՝