AM RU EN

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Գնալ

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնն իրականացնում է մակերևութային ջրերի քանակական և որակական մոնիթորինգ։ 
Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է գետերի, ջրանցքների, ջրամբարների և Սևանա լճի 93 դիտակետ, որոնցում կատարվում են ամենօրյա հիդրոլոգիական դիտարկումներ՝ օդի և ջրի ջերմաստիճանների, ջրի մակարդակի, սառցային երևույթների և ջրի ելքի չափումներ:
Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է գետերի, ջրամբարների, Որոտան-Արփա, Արփա-Սևան ջրատարների և Սևանա լճի 151 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական 40-65 ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման:
 

  ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը

  2022թ.

դեկտեմբեր
Սևանի ՋԿՏ

3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

 

  2021թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

  2020թ.


4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

 

Մակերևութային ջրերի որակի 2022թ. դեկտեմբեր ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված են ստորև.
 

Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածք