AM RU EN

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐ

ՀՀ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄՈՆԻԹՈՐՆԳԻ ՔԱՐՏԵԶՆԵՐ

Գնալ

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնն իրականացնում է մակերևութային ջրերի քանակական և որակական մոնիթորինգ։ 
Մակերևութային ջրերի քանակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է գետերի, ջրանցքների, ջրամբարների և Սևանա լճի 93 դիտակետ, որոնցում կատարվում են ամենօրյա հիդրոլոգիական դիտարկումներ՝ օդի և ջրի ջերմաստիճանների, ջրի մակարդակի, սառցային երևույթների և ջրի ելքի չափումներ:
Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի դիտացանցում ընդգրկված է գետերի, ջրամբարների, Որոտան-Արփա, Արփա-Սևան ջրատարների և Սևանա լճի 151 դիտակետ: Ջրի որակը բնութագրվում է ֆիզիկաքիմիական 40-65 ցուցանիշով (հիմնական անիոններ և կատիոններ, սնուցող նյութեր, ծանր մետաղներ, առաջնային օրգանական աղտոտիչներ), տարեկան 5-12 անգամ հաճախականությամբ: Ջրի որակի գնահատումը կատարվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունվարի 27-ի N75-Ն որոշման:
 

  ՀՀ մակերևութային ջրերի որակը

  2024թ.

Մայիս
1-ին եռամսյակ


Հյուսիսային ՋԿՏ
Ախուրյանի ՋԿՏ
Հրազդանի ՋԿՏ
Սևանի ՋԿՏ
Արարատյանի ՋԿՏ
Հարավային ՋԿՏ

 

 

  2023թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
1-ին եռամսյակ

 

2022թ.

4-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ

1-ին եռամսյակ

 

 

 

Մակերևութային ջրերի որակի 2024թ. մայիս ամսվա մոնիթորինգի տվյալները տրված է ստորև.

Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածք

 

 

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք

 

Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածք

 

 

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

 

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք