Բազելյան կոնվենցիա

ՄԱԿ-ի «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» ԲԱԶԵԼՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ (Բազել, 1989թ.) տեքստը