Հավաստագրեր

<<Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվությոն կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի մակերևութային ջրերի քիմիական լաբորատորիային Սլովակիայի ջրերի ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի կողմից տրված են միջազգային հավաստագրեր։