http://armmonitoring.am/public/index.php/images/emic_am.gif

AM RU EN

ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

  • Հրաման  N125-Լ 24.04.2020թ. «Հիդրոօդերեվութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կանոնադրությունը,   սեփականության իրավունքով հանձնվող և անհատույց օգտագործման իրավունքով  ամրացվող գույքի կազմը հաստատելու մասին
  • Հրաման  N379-Ա 28.11.2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մասին տարեկան ամփոփագրի կազմման  կարգը հաստատելու մասին»