AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. 21.08-27-08

28/08/2023

Շաբաթվա ընթացքում հանրապետությունում շարունակվել են մշակաբույսերի հասունացումն ու բերքահավաքը։ 
Հովտային շրջաններում կատարվել է պտղատուների, խաղողի և բանջարանոցային մշակաբույսերի բերքահավաք։ 
Նախալեռնային շրջաններում շարունակվել են պտղատուների, ջերմասեր մշակաբույերի հասունացումն ու բերքահավաքը, եգիպտացորենը հասունացել է, կատարվել է խոտհունձ։ 
Առանձին լեռնային շրջաններում շարունակվել է կաղամբի, կարտոֆիլի և հացահատիկային մշակաբույսերի բերքահավաքը, դիտվել է բանջարանոցայինների հասունացում։