AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Կարտոֆիլի բերքատվությունյան կանխատեսում

09/08/2023

Մասնագիտացված ագրոօդերևութաբանական հաշվարկների և դիտված եղանակային պայմանների վերլուծության արդյունքում՝ 2023 թվականի կարտոֆիլի հանրապետական միջին բերքատվությունը 1 հեկտարից սպասվում է 250-270 ց/հա, Լոռու մարզում՝ 320-340ց/հա, Գեղարքունիքի մարզում՝ 210-230ց/հա: