AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական դիտարկումներ․ 24.07 – 30.07

31/07/2023

Շաբաթվա ընթացքում շարունակվել են գյուղատնտեսական  մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը և դաշտային  աշխատանքները։
Հացահատիկային մշակաբույսերը լեռնային շրջաններում շարունակվել են գտնվել կաթնային և մոմային հասունացման փուլերում, նախալեռնային շրջաններում այն հասունացել է, սկսվել է բերքահավաքը։
Հովտային շրջաններում շարունակվել է պտղատուների պտղի հասունացման և բերքահավաքի գործընթացը, սկսվել է բանջարանոցային մշակաբույսերի և ծխախոտի տերևների հասունացումը։
Նախալեռնային շրջաններում շարունակվել է պտուղների հասունացումը, կատարվել է խոտաբույսերի հունձ, լեռնային շրջաններում սկսվել է հնդավորների հասունացումը, բանջարանոցային մշակաբույսերի և կարտոֆիլի ծաղկումն  ավարտվել է։