AM RU EN

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ՕՐՀՈՒՍ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Օրհուս կենտրոնների կայունության զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված գնահատման հաշվետվություն

Օրհուս կենտրոնների կայունության զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված գնահատման հաշվետվություն (eng)

Օրհուս կենտրոնների ուղեցույցներ (rus)

Օրհուս կենտրոնների ուղեցույցներ (նոյեմբեր 2009) (eng)

Բնապահպանական տեղեկատվություն հավանական սպառողների շրջանում իրականացվող հետազոտության արդյունքները

 

ՕՐՀՈՒՍԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Հայաստանի կողմից իր կոնվենցիոն պարտավորությունների կատարման մասին թիվ V/9a որոշման կատարման առաջընթացի վերանայում  

Հայաստանի կողմից իր կոնվենցիոն պարտավորությունների կատարման մասին թիվ V/9a որոշման կատարման առաջընթացի վերանայում (eng)

Հայաստանի կողմից իր կոնվենցիոն պարտավորությունների կատարման մասին թիվ V/9a որոշման կատարման առաջընթացի վերանայում (rus)  

Տեղեկատվության արդյունավետ հասանելիությունը խթանելու մասին VI/1 որոշման նախագիծ (eng)

Մաաստրիխտյան առաջարկություններ

Մաաստրիխտյան առաջարկություններ (eng)

Մաաստրիխտյան առաջարկություններ (rus)