https://armmonitoring.am/images/emic_am.gif

AM RU EN

ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ԱՐԽԻՎ

Եղանակի կանխատեսման  տեղեկագրերին կարող եք ծանոթանալ ստորև տեղադրված աղյուսակի համապատասխան հղումով.

2021թ., Երրորդ եռամսյակ

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30      
              30 31                        

2021թ., Երկրորդ եռամսյակ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

      1 2 3 4           1 2   1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30     24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
 
 
 
 
              31                          

2021թ., Առաջին եռամսյակ

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

Երկ

Երք

Չրք

Հնգ

ՈՒր

Շբթ

Կիր

        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31               29 30
 
 
 
 


Արխիվ  2020թ.