AM RU EN

ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆ / ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍ

 

Հարավային Կովկասի ջերմաստիճանի քարտեզները տեղադրվում են ՀՕԿ-ի VI Եվրոպական տարածաշրջանային կենտրոն հանդիսացող Գերմանիայի եղանակի  ծառայության (DWD) ինտերնետային կայքում հղումով: