AM RU EN

Երաշտային պայմանները

 

2022 թվականի երաշտային պայմանների մայիս-սեպտեմբեր ամիսներին ինտենսիվության մոնիթորինգ իրականացվել է 18 օդերևութաբանական կայանների տվյալներով։ Երաշտային պայմանների գնահատումը իրականացվել է 5 կարգերով՝ 1-շատ ուժեղ, 2-ուժեղ, 3-միջին, 4-թույլ և 5-երաշտի բացակայություն։ Երաշտի գնահատման համար օգտագործվել են օդի միջին ջերմաստիճանը, մթնոլորտային տեղումները և օդի հարաբերական խոնավությունը։

Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ից, Արարատյան դաշտում ուժեղ և շատ ուժեղ կարգի երաշտներ են դիտվել սկսած հունիսի առաջին և երկրորդ տասնօրյակներից մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Նախալեռնային, լեռնային և բարձր լեռնային շրջանների կայաններում ուժեղ և շատ ուժեղ երաշտը սկսվել է հուլիսի երրորդ տասնօրյակից և որոշ կայաններում ընդհատումներով տևել է մինչև սեպտեմբերի վերջ, բացառությամբ՝ Ապարանի, Ծաղկահովտի և հյուսիսային որոշ շրջանների, որտեղ երաշտային պայմանները ավելի թույլ էին։
Օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակից սկսված երաշտային պայմանների գնահատում իրականացվել է 38 կայանների տվյալների համար մինչև հոկտեմբերի վերջ։