AM RU EN

Տեղեկատվության մատչելիություն

Օրհուս կենտրոնը՝ հանդիսանալով համագործակցության օղակ շրջակա միջավայրի ոլորտում գործունեություն ծավալող հասարակական կազմակերպությունների, պետական կառույցների և այլ շահագրգիռ կողմերի միջև, սույն հարթակում ընձեռում է հնարավորություն վերջիններիս կողմից պատրաստված թեմատիկ նյութերի, զեկույցների, հետազոտությունների և այլ մատչելի տեղեկատվության հրապարակման համար։


ՊՖԱՄ-ներ՝ հավերժական քիմիական նյութեր
Պերֆտորալկիլային և պոլիֆտորալկիլային միացությունները լայն կիրառություն ունեն սննդամթերքի փաթեթվածքի, խոհանոցային սպասքի, տեքստիլի, հակահրդեհային փրփուրի և այլ լայն սպառման ապրանքների արտադրությունում։


Մարդու օրգանիզմի վրա կապարի վնասակար ազդեցության անհերքելի փաստերի հետ կարող եք տեղեկանալ հետևյալ հղումներով՝
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ահազանգում է երեխայի առողջության համար կապարի վնասակարության մասին
Կապարի ազդեցությունը մեծահասակների առողջության վրա
Մոր արյան մեջ կապարի բարձր մակարդակը՝ որպես երեխայի ճարպակալման պատճառ
Կապարի վնասակար ազդեցությունը երեխաների վրա
Կապարային միացություններով շրջակա միջավայրի աղտոտման աղբյուրները
Ո՛չ կապարային թունավորումներին


Հորմոնների սինթեզը խափանող, կամ դրանց նմանակ քիմիական միացությունների հետևանքով էնդոկրին համակարգի գործունեությունը  խաթարող վտանգավոր նյութերի վերաբերյալ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ 
Էնդոկրին համակարգի աշխատանքը խաթարող քիմիկան նյութեր
 


Կենցաղում օգտագործվող լյումինեսցենտային լամպերի վտանգավորության և դրանց փոխարինող անվտանգ ԼԱԴ լամպերի վերաբերյալ տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝
Կենցաղում օգտագործվող տարբեր տեսակի լամպերի առավելություններն ու թերությունները

 


Կոտրված լյումինեսցենտային լամպից տարածքի հավաքման և վնասազերծման աշխատանքների հաջորդականության և մարդկանց անվտանգության ապահովման տեղեկատվությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝
Կոտրված լյումինեսցենտային լամպերը վտանգավոր են առողջության համար