ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":

ՀՀ շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 7թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 6թ.


2-րդ եռամսյակ, 2019թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 5թ.


1-ին եռամսյակ, 2019թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ