AM RU EN

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


2-րդ եռամսյակ, 2020թ., Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


1-ին եռամսյակ, 2020թ., Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


  Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 1 9թ.


4-րդ եռամսյակ, 2019թ., Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


3-րդ եռամսյակ, 2019թ.,  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


2-րդ եռամսյակ, 2019թ.,  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


1-ին եռամսյակ, 2019թ.,  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 8թ.


4-րդ եռամսյակ, 2018թ.,  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


3-րդ եռամսյակ, 2018թ., Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


2-րդ եռամսյակ, 2018թ.,  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


1-ին եռամսյակ, 2018թ.,  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 7թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 6թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 5թ.