ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


2-րդ եռամսյակ, 2019թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


1-ին եռամսյակ, 2019թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


4-րդ եռամսյակ, 2018թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


3-րդ եռամսյակ, 2018թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


2-րդ եռամսյակ, 2018թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ