ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2008թ.Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2007թ.Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2006թ.