ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2013թ.


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2012թ.


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2011թ.Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2010թ.Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2009թ.