AM RU EN

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


  ՀՀ շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 2 2թ.


  ՀՀ շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 2 1թ.


  ՀՀ շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 2 0թ.


  Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 1 9թ.

  Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 8թ.

Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 7թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 6թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 5թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 4թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 3թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 2թ.

Շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 1թ.