ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


ՀՀ Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 1 9թ.

ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 8թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 7թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
 Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 6թ.

ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք,  2 0 1 5թ.