ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2015թ.


ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին  ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ, 2018թ.


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2016թ.


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2014թ.


ՀՀ շրջակա միջավայրի էկոլոգիական մոնիտորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱՆՔ, 2013թ.