ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

   Հրապարակումները դիտելու համար ձախ մենյուից ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող բաժինը, հետո ընտրության դաշտում մուտքագրեք հրապարակման տարեթիվը կամ ամիսը կամ հրապարակման վերնագրից որևէ տառակապակցություն և սեղմեք "Enter":


1-ին եռամսյակ, 2020թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ


ՀՀ Շրջակա միջավայրի վիճակի մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,   2 0 1 9թ.


4-րդ եռամսյակ, 2019թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և թափոնների ուսումնասիրության մասին
  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր,  2 0 1 8թ.


3-րդ եռամսյակ, 2019թ., ՀՀ Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի արդյունքների մասին ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ