Մթնոլորտային օդ

 Մթնոլորտային օդի որակի դիտարկումներ կատարվում են Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Կապան, Քաջարան, Չարենցավան և Ծաղկաձոր քաղաքներում և Ամբերդի կայանում: Վերը թվարկված բնակավայրերում գործում է 18 ստացիոնար (ակտիվ նմուշառման) դիտակայան, որոնցից 7 ստացիոնար դիտակայանում (Երևան, Ալավերդի քաղաքներում և Ամբերդի կայանում) կատարվում են շուրջօրյա ավտոմատ դիտարկումներ և շարժական (պասիվ նմուշառման) նմուշառման 211 դիտակետ:

Մթնոլորտային օդի որակի 2017թ. մոնիթորինգի տվյալները ըստ առանձին քաղաքների տրված է ստորև.

Երևան
Գյումրի
Վանաձոր
Ալավերդի
Հրազդան
Արարատ
Կապան
Քաջարան
Չարենցավան
Մարտունի