AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Հրազդան գետի ջրում ամոնիում իոնի պարունակությունը ապրիլին

14/04/2023

Հրազդան գետի աղտոտման հիմնական պատճառ է հանդիսանում կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի՝ առանց պատշաճ մաքրվելու արտահոսքը դեպի գետ:
Ապրիլին Հրազդան գետի վերին հոսանքում՝ ամոնիում իոնով գնահատման համաձայն, ջրի որակը 3-րդ և 4-րդ դաս է («միջակ» և «անբավարար» որակ): Երևան քաղաքից հետո՝ կեղտաջրերի խառնման արդյունքում ջրի որակը վերածվում է 4-րդ և 5-րդ դասի («անբավարար» և «վատ» որակ):