AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՇՄՆ «ՀՄԿ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Լևոն Ազիզյանն ընդունել է ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Հայաստանի ջրային ռեսուրսների կառավարման բարելավում» ծրագրի տարածաշրջանային բաղադրիչի թիմին

06/04/2023

5-го апреля директор ГНКО «Центр гидрометеорологии и мониторинга» Левон Азизян принял команду регионального компонента программы «Повышение эффективности управления водными ресурсами Армении», финансируемой Агенством США по международному развитию. Региональный компонент программы реализуется «Кавказским региональным экологическим центром».
Основными целями компонента регионального сотрудничества программы являются:

  • Оценить возможности трансграничного водного сотрудничества с Грузией и Турцией для мониторинга водных ресурсов, управления ими и создания экономических выгод на основе исходной оценки возможностей трансграничного сотрудничества (Цель 4.1)
  • Улучшить мониторинг воды путем сбора и анализа данных об общих ресурсах посредством осуществления совместного мониторинга водных ресурсов, эффективного управления общими водными ресурсами и эффективного сотрудничества (Цель 4.2).
  • Расширить взаимодействие с соседними странами путем разработки документов и применения современных инструментов управления водным сектором для содействия принятию решений и созданию экономических выгод от использования общих водных ресурсов (Цель 4.3).

Директор ГНКО подтвердил готовность активно участвовать и содействовать мероприятиям, проводимым в рамках программы.