AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Հուլիսի 6-12-ը ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են դաշտային հետազոտություններ, օդալուսանկարահանման աշխատանքներ և նմուշառումներ

12/07/2022

Հուլիսի 6-12-ը ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Հողերի, հատակային նստվածքների և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի, աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և հեռազննման ծառայությունների աշխատակիցների կողմից իրականացվել են դաշտային հետազոտություններ, օդալուսանկարահանման աշխատանքներ և նմուշառումներ Լոռու մարզի «մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների» Տանձուտի, Ֆիոլետովոյի և Հանքաձորի լցակույտերի տեղամասերի տարածքներում: