AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Հունիսի 27-ից հուլիսի 1-ը ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցների կողմից իրականացվել են հետազոտություններ

07/07/2022

Հունիսի 27-ից հուլիսի 1-ը ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Հողերի, հատակային նստվածքների և հիդրոկենսաբանական մոնիթորինգի, աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և հեռազննման ծառայությունների աշխատակիցների կողմից իրականացվել են «մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների» հետազոտությունների աշխատանքներ Տանձուտի և Ֆիոլետովոյի տեղամասերում:

Կատարվել են դաշտային հետազոտություններ, վերցվել է հողի, թափոնների համակցված և խորքային նմուշներ` հետագա լաբորատոր հետազոտությունների համար:
Իրականացվել է ԱԹՍ օդալուսանկարահանումներ՝ քարտեզագրման աշխատանքների համար: