AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ»-ի (ռուսերեն լեզու) թափուր հաստիք

19/04/2022

Աշխատանքային պայմաններ՝ Մշտական
Գտնվելու վայր՝ Երևան
Աշխատավարձ՝ 140000 ՀՀ դրամ
Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

  Պարտականություններ՝

• ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով Կազմակերպության այլ ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
• ծառայության գործառույթների իրականացման նպատակով խորհրդակ¬ցութ-յուններ, քննարկումներ կազմակերպելու վերաբերյալ Ծառայության պետին ներկայացնել առաջարկութ¬յուններ,
• տարբեր հնարավոր տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու միջոցով ծանոթանալ միջազգային փորձին,
• իրականացել աշխատանքային պայմանագրով սահմանված աշխատանքները:
• ծառայության գործառույթներին առնչվող հարցերով Կազմակերպության այլ ստորաբաժանումներից պահանջել և ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
• կատարում է ծառայության պետի կողմից հանձնարարված աշխատանքները,
• իր լիազորությունների շրջանակներում, ինչպես նաև ծառայության պետի հանձնարարությամբ իրականացնում է թարգմանություններ:

  Սահմանված պահանջներ՝

• ունի բարձրագույն կրթություն և առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ,
• ունի մասնագիտական գիտելիքներ, համացանցի ծառայությունից օգտվելու կարողություն,
• ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
• ունի տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
• անթերի տիրապետում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներին:

  Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` ՀՀ ՇՄՆ  «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի «Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության թարգմանիչ» (ռուսերեն լեզու) ։

  Դիմելու վերջնաժամկետը` ապրիլի 26, ժամը 18:00: