AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Հայաստանի Հանրապետությունում Անտառագետի, Ջրաբանի և Օդերևութաբանի օրերի կապակցությամբ ՇՄՆ «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ժ/պ Լևոն Ազիզյանի կողմից ներքոհիշյալ աշխատակիցները խրախուսվել են պատվոգրերով և շնորհակալագրերով

23/03/2022

Աշխատանքային պարտականությունները պատշաճ կատարելու և Կազմակերպության զարգացման գործում զգալի ավանդ ներդնելու համար.
Շողակաթ Նազարյանին - Կենտրոնական լաբորատորիայի մթնոլորտային օդի որակի մոնիթորինգի ծառայության մթնոլորտային օդի որակի Երևանի լաբորատորիայի գլխավոր մասնագետ - Շողակաթ Նազարյանին
Պլանատնտեսագիտական բաժին պետ - Գայանե Մելքոնյանին
Հեռահաղորդակցության և հիդրոօդերևութաբանական տվյալների կառավարման ծառայության պետ - Գոհար Գևորգյանին
Հաշվապահական հաշվառման բաժնի ավագ հաշվապահ - Արմինե Գասպարյանին
Կենտրոնական լաբորատորիայի մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության ջրերի որակի Երևանի լաբորատորիայի գլխավոր մասնագետ - Ռուզաննա Անդրեասյանին
Ընդհանուր բաժնի պետ - Գայանե Աճեմյանին
Հեռահաղորդակցության և հիդրոօդերևութաբանական տվյալների կառավարման ծառայության տվյալների մուտքագրման բաժնի պետ - Ռուզաննա Մնացականյանին
Օդերևութաբանության ծառայության օդերևութաբանական կանխատեսումների բաժնի առաջատար մասնագետ - Ստելլա Մելքոնյանին
Անտառների և կենսաբազմազանության մոնիթորինգի ծառայության պետ - Ատոմ Գրիգորյանին
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի պետ - Նինա Հովհաննիսյանին
Սպասարկման և մարկետինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ - Նարինե Սաղոյանին
Տեղեկատվական վերլուծության ծառայության տվյալների բազայի տեստավորող - Գոհար Հարությունյանին
Մասնագիտական աշխատանքը բարեխղճորեն և նվիրումով կատարելու համար խրախուսել շնորհակալագրերով.
Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ - Անի Մարգարյանին
Կենտրոնական լաբորատորիայի մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի ծառայության մակերևութային ջրերի որակի դաշտային հետազոտությունների և նմուշառումների բաժնի պետ - Տիգրան Առաքելյանին
Ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ծառայության ազգային ցանցի մոնիթորինգի բաժնի պետ - Գեղամ Մուրադյանին
Աշխարհատեղեկատվական համակարգերի և հեռազննման ծառայության պետ - Գևորգ Ազգալդյանին
Գնումների համակարգման բաժնի գնումների մասնագետ - Շահանդուխտ Ավագյանին
Աշխատանքային պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար կլիմայի ծառայության կիրառական կլիմատոլոգիայի բաժնի պետ Սոնա Սարգսյանին խրախուսել «Կարգապահական տույժի հանում»-ով: