AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Սևանա լճի հիդրոլոգիական ռեժիմը. դեկտեմբերի 13-19-ը (2021թ.)

20/12/2021

Սևանա լճի մակարդակը դեկտեմբերի 13-19-ն ընկած ժամանակահատվածում իջել է 1սմ-ով և կազմել` 1900.44մ (19.12.21թ.), որն անցյալ տարվա նույն օրվա մակարդակից ցածր է 8սմ-ով, և նույնքանով ցածր է նաև 2021 թվականի հունվարի 1-ի մակարդակից։
Արփա-Սևան ջրատարով դեկտեմբերի 13-19-ն ընկած ժամանակահատվածում Սևանա լիճ տեղափոխված ջրի քանակը կազմել է 0.644 մլն.մ³, իսկ 2021 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 19-ը ներառյալ՝ 153.228 մլն.մ³:


>