AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Դաշտային-գործնական դասընթացներ՝ Հրազդանի անտառտնտեսությունում և հարակից անտառային տարածքներում

08/12/2021

2021 թվականի դեկտեմբերի 7-ին «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աշխատակիցները Երևանի Պետական Համալսարանի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի և մագիստրատուրայի ուսանողների համար «Հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստր և մոնիթորինգ» առարկայի շրջանակներում իրականացրել են դաշտային-գործնական դասընթացներ՝ Հրազդանի անտառտնտեսությունում և հարակից անտառային տարածքներում:
Դասընթացի շրջանակներում ներկայացվեց անտառի դերն ու նշանակությունը, որպես կենսաբազմազանության բաղկացուցիչ մաս։ Ընդհանուր տեղեկատվություն ներկայացվեց դաշտային տեղորոշիչ սարքավորումների, դրանց գործնական կիրառման մասին, ինչպես նաև դաշտային պայմաններում իրականացվեցին անտառգնահատման որոշ ցուցանիշների չափագրումներ համապատասխան անտառգնահատման գործիքների միջոցով (տարիքային հորատ, ռելասկոպ, բարձրաչափ, կողմնացույց, չափիչ երկմատ):