AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Հրապարակվել է ԱՄՆ ՄԶԳ-ի «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագրի (ԳԱՏՕ) կողմից մշակված «Գետի ինքնամաքրման կարողության գնահատման մեթոդաբանությունը»

26/11/2021

Մեթոդաբանության համաձայն ինքնամաքրման գործակիցը կախված է հիդրոքիմիական, հիդրոկենսաբանական և հիդրոմորֆոլոգիական բաղադրիչներից։ Գետերի ինքնամաքրման ընդունակության որոշման համար որպես պիլոտային գետավազան ընտրվել է Քասախի գետավազանը։ Հիդրոքիմիական ուսումնասիրության նպատակով Քասախ, Գեղարոտ, Հալվար գետերից վերցվել է ջրի 8 փորձանմուշ: Նմուշների հիդրոքիմիական ուսումնասիրություններն իրականացվել են ՇՄՆ «ՀՄԿ» ՊՈԱԿ-ի կենտրոնական լաբորատորիայում:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Ապարանի ջրամբարի վերևից մինչև Ապարանի ջրամբար և ջրամբարի ելքի մոտից մինչև Աշտարակ քաղաքը տեղամասերում ինքնամաքրման գործակիցը 1-ին դասի է («գերազանց»)։ Հետևաբար ինքնամաքրման բնական պրոցեսների մեջ մեծ դեր է հատկացվում Ապարանի ջրամբարին, որտեղ հատկապես ամռան ամիսներին գետի ջուրն էականորեն մաքրվում է առավելապես նստեցման և կենսաքիմիական պրոցեսների հաշվին և վերականգնվում է գետի ինքնամաքրման կարողությունը։
Տարբեր հիդրոքիմիական ցուցանիշների համախմբով ինքնամաքրման ընդունակության արժեքները ցույց են տալիս, որ Քասախ գետի ջրում բարձր են օրգանական բնույթի աղտոտիչները և ինքնամաքրման բնական պրոցեսներն ուղղված են այս նյութերի քայքաման վրա։ Ուստի դա խոսում է Քասախ գետի վրա կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերով աղտոտվածության բարձր ճնշման առկայության մասին։
Մեթոդաբանությանը և կատարված աշխատանքներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այստեղ
http://env.am/storage/files/usaid.pdf