AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Օդի աղտոտվածություն, Արարատ քաղաք

18/11/2021

Արարատ քաղաքի մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի (SO2) միջին կոնցենտրացիոն բաշխվածությունը.
Ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում չի գերազանցել համապատասխան սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան:


Արարատ քաղաքի մթնոլորտային օդում ազոտի երկօքսիդի (NO2) միջին կոնցենտրացիոն բաշխվածությունը.
Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում չի գերազանցել համապատասխան սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան: