AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Գյումրի քաղաքի մթնոլորտային օդում ծծմբի երկօքսիդի (SO2) և ազոտի երկօքսիդի (NO2) միջին կոնցենտրացիոն բաշխվածությունները

29/09/2021

Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը օգոստոս ամսվա ընթացքում չի գերազանցել համապատասխան սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան:

Քաղաքի տարբեր հատվածներում օգոստոսի 10-31-ը ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է համապատասխան սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան: