AM RU EN

UNEP

Քննարկվել է Հայաստանում քիմիական նյութերի անվտանգ կառավարման համար իրավական հենքի ստեղծման հարցերը

05/04/2017

Տեղի է ունեցել «Հայաստան/ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայր գործընկերություն՝ Հայաստանում քիմիական նյութերի վերաբերյալ օրենսդրության մշակման և արդյունաբերության ներգրավման ոլորտում» ծրագրի ներածական աշխատաժողովը:
Աշխատաժողովին մասնակցել են շահագրգիռ գերատեսչությունների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները: Բացման խոսքով հանդես է եկել ՀՀ բնապահպանության նախարարի առաջին տեղակալ Ս. Պապյանը:
Ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել քիմիական նյութերի անվտանգ կառավարման համար իրավական հենքի ստեղծմանը` հատուկ ուշադրություն դարձնելով միջազգային առևտրում քիմիական նյութերի գործածությունը կարգավորող օրենսդրությանը:
Ծրագրի նպատակներից է նաև քիմիական նյութերի արդյունավետ կառավարման համար ազգային քաղաքականության, կանոնակարգիչ կիրարկման, ինստիտուցիոնալ և տեխնիկական ներուժի ամրապնդումը` դրանց ողջ կենսացիկլի ընթացքում, հանրության իրազեկության բարձրացման վերաբերյալ լայն քարոզարշավին աջակցումը, ինչպես նաև քիմիական նյութերի ռիսկերի վերաբերյալ հասարակայնության իրազեկության բարձրացումը և ուսուցումը:
Փորձագետների միջև ծավալվել է շահագրգիռ քննարկում` նախանշելով հիմնահարցեր, դրանց լուծման առաջարկներ, որոնք հաշվի կառնվեն ծրագրի իրականացման ժամանակ: