AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Ավարտվել են Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ազգային ցանցում գործող և նոր դիտակետերի վերանորոգման/վերակառուցման աշխատանքները

12/02/2021

Ավարտվել են ԵՄ «Ջրային նախաձեռնություն պլյուս» ծրագրի շրջանակներում Սևանի և Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում ստորերկրյա ջրերի մոնիթորինգի ազգային ցանցում գործող և նոր դիտակետերի վերանորոգման/վերակառուցման աշխատանքները:
Արդյունքում` ավելի արժանահավատ տվյալների ստացման շնորհիվ, հնարավորություն է ստեղծվել ավելի լավ ուսումնասիրել ստորերկրյա ջրերի վիճակը։