AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

ՀՀ ՇՄՆ «Հայհիդրոմետ» ՊՈԱԿ-ի «Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք

11/06/2024

Աշխատանքային պայմաններ՝  մշտական
Աշխատանքի վայրը՝  ք.Երևան
Աշխատավարձը՝  200000 ՀՀ դրամ

Պարտականություններ՝

 • Գործընկեր կառույցների հետ փոխշահավետ համագործակցային կապերի ստեղծման, համակարգման, մշակման և զարգացման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Գիտատեխնիկական համագործակցության արդյունավետության բարձրացման նպատակով իրականացվող հանդիպումների, գիտաժողովների, կոնֆերանսների, սեմինարների և այլ միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման աշխատանքներին մասնակցություն
 • Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման ուղղությամբ անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռք բերման և մշակման աշխատանքների իրականացում
 • Համաձայնագրերի նախագծերի մշակում, համաձայնեցման գործընթացի ապահովում
 • Գործուղումների կազմակերպում
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի թարգմանությունների իրականացում
 • Օտարերկրյա պատվիրակությունների, մասնագետների ընդունման և այդ աշխատանքների հետ կապված արարողակարգային գործառույթների կատարում
 • Իր գործառույթներից բխող՝ ՀՀ օրենսդրության նորմերին չհակասող վերադասի կողմից տրված հանձնարարությունների կատարում

Սահմանված պահանջներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն (քաղաքագիտություն, հանրային կառավարում, միջազգային հարաբերություններ, օտար լեզուներ կամ հարակից մասնագիտություն)
 • Առնվազն 3 տարվա ոլորտային աշխատանքային փորձ (բակալավրի որակավորման առկայության դեպքում) կամ 1 տարվա ոլորտային աշխատանքային փորձ (մագիստրոսի որակավորման առկայության դեպքում)
 • Կայուն զարգացման նպատակների և երկրի ստանձնած հանձնառությունների իմացություն
 • Միջազգային համագործակցության ձևաչափերի և դրանց կարգավորող իրավական ակտերի իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն 
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություն
 • Տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն 
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն

Ինքնակենսագրականներն ուղարկել էլեկտրոնային տարբերակով հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` hmc@env.am, վերնագիր բաժնում նշելով` «Գիտատեխնիկական համագործակցության և կարողությունների զարգացման բաժնի գլխավոր մասնագետ»-ի թափուր հաստիք։

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ հունիս 25, ժամը  18:00: