AM RU EN

Պոլիքլորացված բիֆենիլներ

ՄԱԱԶԿ ծրագրի ղեկավարի առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետություն Միջազգային փորձագետ պարոն Ալեքսանդար Միկովսկու այցը Հայաստանի Հանրապետություն 2019 թվականի դեկտեմբերի 16-20-ը

16/12/2019

Այցի նպատակն էր տրամադրել տեխնիկական աջակցություն ՊՔԲ-ների գույքագրման գործընթացներին և գնահատել աշխատանքների իրականացումը։

Քննարկում ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ՝
պարոն Միկովսկի (ծրագրի միջազգային փորձագետ), տիկին Ալեքսանդրյան (ծրագրի համակարգող), պարոն Խաչատրյան (ծրագրի թիմի ղեկավար)