AM RU EN

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն

Ագրոօդերևութաբանական տեղեկատվություն. 11.09-17.09

18/09/2023

Շաբաթվա ընթացքում հանրապետությունում շարունակվել է պտղատուների, խաղողի, բանջարանոցային  մշակաբույսերի, եգիպտացորենի  բերքահավաքը, խոտհունձը։  
Լեռնային շրջաններում շարունակվել է աշնանացան ցորենի ցանքի, առանձին նախալեռնային շրջաններում սկսվել նախացանքի աշխատանքները: 
Շաբաթվա ընթացքում դիտված տեղումները բարձրացրել են հողի խոնավության պաշարները՝
բարելավվելով նախացանքի, ցանքի, հատիկի աճի և զարգացման պայմանները: