AM RU EN

ԼՈՒՐԵՐ

Ախուրյան գետի ջրում նիտրիտի պարունակությունն ապրիլին

25/04/2023

Ախուրյան գետի աղտոտման հիմնական պատճառ է հանդիսանում կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի՝ առանց պատշաճ մաքրվելու արտահոսքը դեպի գետ:
Բնակավայրերից վերև ջրի որակը գնահատվում է 2-րդ դաս («լավ» որակ):
Բնակավայրերից ներքև ջրի որակը 3-րդ («միջակ» որակ) և 4-րդ դաս է («անբավարար» որակ):