Մակերևութային ջրերի որակի մոնիթորինգի տվյալները, 2018թ. նոյեմբեր

Հյուսիսային ՋԿՏ
Ախուրյանի ՋԿՏ
Հրազդանի ՋԿՏ
Արարատյան ՋԿՏ
Հարավային ՋԿՏ:

Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածք

Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Հրազդանի ջրավազանային կառավարման տարածք

Արարատյան ջրավազանային կառավարման տարածք

Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածք