http://armmonitoring.am/public/admin/ckfinder/userfiles/files/struc/Arman%20Avagyan1.jpg

AM RU EN

ԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ԱՎԱԳՅԱՆ

 

Տնօրենի տեղակալ

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Միկոյան 109/8
Հեռախոս՝  (+374 12) 317920
էլ.հասցե`   a.avagyan@env.am

 

 

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ծննդյան թիվը և վայրը
1983թ. հունիսի 7, ք.Երևան

Կրթությունը
2005թ. ավարտել է Երևանի պետական hամալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը՝ կենսաբանության բակալավրի որակավորմամբ
2007թ. ավարտել է Երևանի պետական hամալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը՝ կենսաբանության մագիստրոսի որակավորմամբ
2007-2010թթ. հանդիսացել է Երևանի պետական hամալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ

Աշխատանքային  գործունեությունը
2004-2005թթ.՝ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի (UNDP), Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության (FAO) Կրծողների կենսաբանության ուսանող-հետազոտող
2005-2010թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, գիտաշխատող. Հայաստանի սեյսմիկ գոտիների ողնաշարավոր կենդանիների պոպուլյացիաների միկրոէվոլուցիոն գործընթացների ուսումնասիրություն
2010-2012թթ․՝ ՀՀ ԳԱԱ, Կենդանաբանության և Հիդրոէկոլոգիայի Գիտական կենտրոնի «Կենդանաբանական թանգարան», գիտաշխատող (համատեղություն): Թանգարանային նմուշների պատրաստում և պահպանում
2010-2013թթ.՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում առաջին կարգի մասնագետ, առաջատար մասնագետ և դաշտային ուսումնասիրությունների բաժնի ղեկավար
2013-2014թթ.՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն
2014-2017թթ.՝ «Եվրոպական կրթակական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամի ռեկտոր
2017-2020թթ.՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ
2020թ. հունիսի 18-ից ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի տեղակալ

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Գիտական աստիճանը և կոչումը
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական աշխատություններ
Հեղինակ է 10 գիտական հրատարակումների

Անձնական տվյալներ
Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա