22 Նոյեմբերի 2017թ.
ՉորեքշաբթիԱրխիվ


Տարեկան տեղեկանք

Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին


Տարեկան քարտեզներ

Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին տարեկան
կոնցենտրացիաների բաշխվածությունը օդային ավազանում
(ըստ պասիվ նմուշառիչների տվյալների)Ամսական և եռամսյակային տեղեկանքներ

Մակերևութային ջրերի և բնակավայրերի օդային ավազանի վիճակի մասին


Ամսական քարտեզներ

Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին ամսական
կոնցենտրացիաների բաշխվածությունը օդային ավազանում
(ըստ պասիվ նմուշառիչների տվյալների)Շաբաթական տեղեկանք

Օդային ավազանի աղտոտվածության մասին


Շաբաթական քարտեզներ

Ծծմբի և ազոտի երկօքսիդների միջին շաբաթական
կոնցենտրացիաների բաշխվածությունը օդային ավազանում
(ըստ պասիվ նմուշառիչների տվյալների)


ՀՀ Բնապահպանության Նախարարություն
«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
© ՀայԷկոՄոնիտորինգ 2009 - 2017
Գլխավոր Դիտակետեր Տեղեկանք Մեր մասին Գնումների գործընթաց Դիմեք մեզ Արխիվ Աշխատակազմ Թեժ գիծ Հավաստագրեր Հայտարարություններ